Veřejné prostory

Instalace ve veřejném prostoru

Opuštění komorního prostředí muzeí či galerií a přenesení artefaktu či kulturního projektu do živého prostředí školních dvoran, města a jeho pasáží, obchodních center či krajiny je současným způsobem popularizace kultury a umění. Na základě zkušeností z řady již realizovaných instalací tohoto trendu poskytujeme kompletní řešení školám, kulturních institucím, státní správě i soukromým subjektům. Proces spolupráce spočívá v seznámení se s problematikou, přes obhlídku prostor, navržení architektonicko– výtvarného řešení včetně konceptu až po dodání kompletní instalace. Máme zkušenosti s veřejnými zakázkami i grantovou problematikou financování projektů.
Text není k dispozici


Realizační servis

Realizujeme zakázky v šíři možností od drobných prvků v podobě dodání instalačních sestav malého rozsahu (poutač, grafický stojan) až po kompletní instalační celky (výstava, instalace v budově klienta či veřejném prostoru), dodavatelsky i formou pronájmu.

Vybavení pro instalace ve veřejném prostoru

Dodáváme výstavní systémy a konstrukce speciálně určené pro veřejný prostor – grafické panely či sestavy, lanové vypínané konstrukce a světelné objekty s využitím systémů constructiv PILAPONCLICOTTO, systému Mezzo) a atypická individuální řešení.

Architektonickým atelierům a projekčním kancelářím poskytujeme informační servis a podporu pro práci se systémy Burkhardt Leitner constructiv. Součástí této podpory je snaha o vytvoření partnerské sítě s volným tokem informací přímo od výrobce až k projektantům, součástí podpory je i možnost volného poskytnutí softwaru pro design a zobrazování sestav.

Vybavení kanceláří a obchodů

Poskytujeme řešení pro záměry investorů v oblasti mobilních kancelářských prostor – návrhy i realizace s dodávkou skladebných sestav.
constructiv OTTO, PILA Office, PON Office a CLIC Office jsou ucelené řady prostorových modulárních systémů, které mohou vytvářet kancelářské, obchodní či obecně veřejné prostory. Umožňují sestavy autonomních, na budově nezávislých, interiérových řešení – tzv. Office Boxů. Mohou sloužit jako mobiliář v architektuře loftů, průmyslových hal a „open space“ prostor.

Architektonickým ateliérům a projekčním kancelářím poskytujeme informační servis a podporu pro práci se systémy Burkhardt Leitner construktiv. Součástí této podpory je snaha o vytvoření partnerské sítě s volným tokem informací přímo od výrobce až k projektantům, podpora zahrnuje i možnost volného poskytnutí softwaru pro design a zobrazování sestav.

  • Burkhardt Leitner constructiv
  • Kancelářské boxy OTTO – mobilní, snadno přestavitelné pracovní prostory, mobilní knihovny či archivy, moderní řešení včetně vnějšího pláště v korporátním stylu, akustická řešení, ventilace a snadno přestavitelné jednotky a celky