Mezzo

mezzo_detailModulární stavebnice prvků pro prostorové sestavy od drobných solitérů (grafických stojanů, vitrín, dělících stěn) až po celky kompletních instalací s uplatněním v kulturním sektoru, při realizaci obchodních interiérů i v komerčním výstavnictví. Jedná se o drážkový hliníkový systém profilů svislých stojek, vodorovných paždíků a široké škály systémových doplňků a kování pro realizaci kompletních sestav.

Systém Mezzo je precizní produkt, disponuje řadou průřezů profilů (I, L, T, X, Y, a dalšími), které ve vhodném prostorovém uspořádání vytvářejí čistě řešené sestavy. Uplatněním libovolných originálních výplní v kombinaci s hliníkovými rámy poskytuje systém Mezzo svým uživatelům nekonečnou variabilitu projevu.

Díky této variabilitě, relativně nízké ceně i objemově úsporné skladovatelnosti je systém Mezzo oblíben klienty z řad pracovníků či zřizovatelů kulturních institucí, škol, muzeí a galerií. Jeho uplatnění v historických objektech díky čistotě detailu a subtilitě průřezů není rušivé.

  • subtilní inteligentní systém s profily různých průřezů (I,L,T,X,Y, double profily)
  • základní prvky – stojky, paždíky, obloukové paždíky, příhradové vazníky
  • doplňující systémové prvky – kování (panty, upínky, zámky), plastové lišty protiprachové, dosklívací, těsnící, posuvná skla,…
  • minimální hmotnost a objem (úspora skladovacích a přepravních kapacit)
  • stěnové sestavy, grafické plochy, vitríny, pulty, soliterní prvky i sestavy – Mezzo brožura PDF a Ceník systému Mezzo PDF

Ukázky