Výstava Praha-Čechy-Evropa, Bamberg 2003

Výstava Praha-Čechy-Evropa, Bamberg 2003

Výstava Praha-Čechy-Evropa, Bamberg 2003 Výstava Praha-Čechy-Evropa, Bamberg 2003 Výstava Praha-Čechy-Evropa, Bamberg 2003 Výstava Praha-Čechy-Evropa, Bamberg 2003

Detaily projektu

Archiv hlavní města Prahy

Klient

2003

Datum

galerie a muzea

Kategorie

Praha – Čechy - Evropa

Díky vlastním sbírkovým fondům i kontaktům na partnerské instituce Archiv hlavního města Prahy tradičně pořádá výstavy v prostoru Clam-Gallasova paláce v Praze. Naše společnost realizovala výstavu stejného obsahu i názvu pro umístění při druhé instalaci na půdě partnerské instituce muzea v německém Bambergu. Díky dlouholeté praxi navrhování a realizaci výstav u nás i v zahraničí i díky vlastnímu fundusu výstavního mobiliáře doplněného o kapacity individuální výroby jsme byli zvoleni jako vhodný partner Archivu hlavního města Prahy pro tuto akci. Architektonické řešení bylo postaveno na vhodném rozvržení chronologie vývoje tématu výstavy dle scénáře a rozsahu exponátů do pěti zcela odlišných historických sálů hradu Bamberg. Odlišnost prostředí jsme využili jako výhodu – hotovou scénografii dobového obalu pro obsahovou náplň sebraných exponátů. Opět jsme pracovali s kompozičním rozvrhem nutných prvků výstavního mobiliáře jako nástrojem architektonického řešení.

Kurátor: Prof. Václav Ledvinka, Archiv HMP, architektonické řešení výstavy a realizace: Lenka Bednářová, FORM-A, architektura-interiéry-výstavy, grafické řešení: Domus Pragensis s.r.o., foto: archiv FORM-A

Popis