Sekce architektury PQ 2011

Sekce architektury PQ 2011

PQ_Architektura_Australie PQ_Architektura_Australie PQ_Architektura PQ_Architektura PQ_Architektura_Portugalsko

Sekce architektury PQ 2011

Sekce architektury PQ 2011

Sekce architektury PQ 2011

Sekce architektury PQ 2011

Sekce architektury PQ 2011

Sekce architektury PQ 2011

Sekce architektury PQ 2011

Detaily projektu

PQ, Institut umění - Divadelní ústav

Klient

2011

Datum

školství a kulturní instituce , veřejné prostory

Kategorie

Sekce architektury PQ 2011

Realizace jedné z klíčových částí přehlídky Pražského Quadriennale 2011 zaměřené na divadelní architekturu v prostoru Pražské křižovatky - kostela sv. Anny. Na základě kurátorského pojetí sekce Dority Hannah a technologického řešení Lenky Bednářové byly realizovány celky „Space Lab“ na galerii, projekční věže v prostoru lodi, „Glowing wall“-prezenzace studentské soutěže Oistatt v páteřní poloze pod galerií, kavárna a knihovna sekce v návaznosti na scénu… Jednotlivé konstrukce i celky byly záměrně navrženy a zkompletovány s využitím speciálních divadelních materiálů -projekčních matnic, baletního linolea a moderních modulárních konstrukčních elementů. Jednotlivé prvky plnily více funkcí – projekční plochy, povrchy pro projekci log a textů (náhrada za klasický orientační systém) atd.

Komisař sekce: Dorita Hannah, architekt: Lenka Bednářová

Popis