ČVUT, FOR ARCH 2009-2013

ČVUT, FOR ARCH 2009-2013

ČVUT FOR ARCH 2008 ČVUT FOR ARCH 2013 ČVUT FOR ARCH 2010ČVUT, FORARCH 2009
ČVUT, FORARCH 2009
ČVUT, FORARCH 2009
ČVUT, FORARCH 2009
ČVUT, FORARCH 2009

Detaily projektu

ČVUT

Klient

2009

Datum

školství a kulturní instituce , výstavy a veletrhy

Kategorie

ČVUT v Praze na veletrzích FOR ARCH 2008-13

Naše společnost je tradičním partnerem ČVUT v Praze pro prezentaci na akci FOR ARCH. Cílem účastí je prezentace univerzity jako moderní instituce poskytující informace o vědě a výzkumu na fakultách architektury a pozemního stavitelství. Představovány jsou zde projekty prezentující zapojení škol a jejích studentů a pedagogů do reálných projektů a do výzkumu s výstupy aplikovatelnými v praxi. Námi volené návrhy a řešení prezentací univerzity jsou postaveny na profesionálních instalacích využívajících vědeckých poznatků a výzkumu v oboru moderních konstrukcí a materiálů. Tato jednota obsahu a formy instalace je záměrná a ověřeně pozitivně působí na cílovou skupinu návštěvníků akce.

Design: Vladimír Soukenka a Lenka Bednářová, Ústav interiéru a výstavnictví FA ČVUT, realizace: FORM-A, spol. s r.o., foto: archiv FORM-A

Popis