BAROKO BEZ HRANIC – KUKS ŽÍT

BAROKO BEZ HRANIC  –  KUKS ŽÍT

Expozice Kuks 2015

Expozice Kuks 2015

Expozice Kuks 2015

Expozice Kuks 2015

Detaily projektu

Revitalizace Kuks o.p.s.

Klient

galerie a muzea , školství a kulturní instituce , veřejné prostory

Kategorie
V rámci projektu „Baroko bez hranic“ (Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko) má mimo jiné vzniknout v Kuksu stálá expozice - základ výchovně vzdělávacích výukových programů např. pro školní zájezdy z českých i polských škol. Expozice má zábavnou formou seznámit s minulostí a současností Kuksu a připomene např. historickou vazbu zakladatele Kuksu, hraběte Šporka s knihtiskaři a umělci. Vytvoření libreta expozice, dispozičního řešení, vizuálního charakteru, včetně materiálového výběru s ohledem na akustické a specifické sklepní klima podlaží generuje komplex sběru informací z umění, literární vědy a historie, technologií osvětlování, obrazové a zvukové reprodukce. Místo samotné je iniciátor záměru. Prohlídka areálu s doprovodným výkladem ke genezi ústící v současnost svého znovuobrození místa, vede k přesvědčení v nepřetržitost životního vlivu Kuksu. Model interaktivního řešení tohoto záměru. Autor libreta: doc. akad. mal. Karel Pokorný Návrh prostorového a technologického řešení: doc. akad. mal. Karel Pokorný, Ing. arch. Lenka Bednářová realizace prototypu: FORM-A, spol. s r.o.
Popis