Komerční výstavy a veletrhy

Firemní prezentace na výstavách a veletrzích

Zajišťujeme kompletní řešení firemních prezentací na tuzemských výstavách i veletrzích v zahraničí. Proces spolupráce s klientem spočívá v seznámení se záměrem vystavovatele, jeho produkty a službami, shromáždění podkladů o prostředí instalace – pavilonu a přidělené ploše, navržení studie architektonicko – výtvarného řešení expozice a předložení nabídky včetně cenové rozvahy. Na základě přijetí nabídky zpracujeme prováděcí dokumentaci včetně schvalovací agendy směrem k organizátorovi akce a zajistíme kompletní realizaci, eventuelně dodání doprovodných služeb (agenturní služby, grafické práce, fotopráce, AV technika, atd.)


Chcete svůj vlastní výstavní systém?

Naše profesní způsobilost a dlouholetá spolupráce s výrobci materiálů, konstrukcí a techniky nám umožňuje poskytnout vám kompletní výstavní servis od návrhu až po realizaci. Realizujeme zakázky v šíři možností od dodání výstavního systému pro realizační firmy, pronájmu či dodání výstavního systému vystavovatelům, kteří mají svůj realizační tým ( účastní se řady výstav se stejně řešenou expozicí ) až po kompletní realizace individuálně řešených expozic dodavatelsky.

Kompletní výstavní servis

Pokud jste se rozhodli šetřit náklady za realizační služby, nabízíme Vám výběr z kompletní škály interiérových a výstavních systémů Burkhardt Leitner constructiv, které jsou schopny naplnit požadavky na moderní tvář vaší prezentace i její snadnou instalaci. Jako součást dodávky navrhneme koncept, který vyjádří vaši představu vizuálního stylu – „corporate identity“ vaší firmy, produktu, služeb či obchodní značky.

Architektonickým atelierům a realizačním firmám poskytujeme informační servis a podporu pro práci se systémy Burkhardt Leitner construktiv. Součástí této podpory je snaha o vytvoření partnerské sítě s volným tokem informací přímo od výrobce až k projektantům, součástí podpory je i možnost volného poskytnutí softwaru pro design a zobrazování sestav.